aSc Agenda
Informačný systém školy

Program aSc Agenda je určený pre všetky základné a stredné školy ako aj poskytovateľov záujmového vzdelávania, materské školy a zriaďovateľov na Slovensku.

Obsahuje nástroje na evidenciu a spracovanie údajov od vstupu žiaka do školy, jeho hodnotenia, klasifikácie, dochádzky, tlač vysvedčení, prijímacie skúšky, nová maturita, žiacka knižka cez internet až po ukončenie štúdia.

Program používa 2 800 škôl, z toho viac ako 2 200 v registrovanej verzii. Základná verzia je bezplatná.